PRODUKTY

Reklama na budovách

Reklamní upoutávky exponované na budovách domů, které slouží jako nosiče jsou umisťovány na zdech, štítech, střechách, balkonech, oknech, zábradlích a pod. Používány jsou nosné konstrukce v případě výstrčí, nebo různých druhů nástaveb. Přímo na stěnách se pak realizuje malba na fasádu, nebo upevnění deskových reklamních cedulí, PVC banerů nebo síťovin. Všechny užité materiály a technologie jsou odolné vůči povětrnostním vlivům.

Malba na fasády patří k reklamním upotávkám, kde je kladen důraz na nenásilnost a atraktivní vzhled. Na rozdíl od instalovaných dočasných reklamních upoutávek z tabulí nebo bannerů působí elegantně a uceleně. Lze ji doplnit i osvětlením.

Polep a celopolep dopravních prostředků

Reklama na dopravní prostředky patří mezi velmi efektivní mobilní reklamní nosiče, na které lze vytvořit libovolný druh reklamy ve foto kvalitě. Dnešní technologie umožňují k zvětšení reklamní plochy využít i místa zadních a bočních skel použitím průhledných médií pro fototisk. Z interiéru vozidla nedochází k omezení zorného pole a z exteriéru reklama působí jako neprůhledná.

Celopolep vozidel je vužíván všude tam, kde je žádoucí dodržet např. firemní kombinovanou barevnost s reklamním popisem nebo potiskem, nebo při změně barvy celého vozidla. Výsledek je k nerozeznání od provedení barvou. Takto polepit lze motocykl, osobní, dodávkové i nákladní vozidlo, autobus, cisterny i další dopravní prostředky.

Reklama na ploty, mosty, zábradlí a jiné konstrukce

Jako nosiče reklamy slouží v podstatě vše co má vlastnosti nosné konstrukce. Např. sloupy, mosty, zábradlí, ploty, kontejnery a pod. Na tyto konstrukce se připevňuje na míru zhotovená reklama, která svým druhem a vlastnostmi odpovídá nosiči. Používány jsou deskové cedule, PVC bannery a síťoviny odelné větru.

Mobilní reklama

Tento druh reklamy slouží všude tam, kde je nutné reklamu stěhovat, např. při sportovních akcích, nebo je po ukončení provozu deistalovat. Používány jsou různá média, jsko např. rozklápěcí áčka, přenosné stojan, samonavinovací roolupy, odjímatelná magnetická reklama umístěná na vozidlech, přenosné prodejní pulty, PVC plachty nebo síťoviny.

Magnetická reklama je především využívána na vozidla, jejiž majitelé si nepřejí mít reklamní upoutávku na vozidle umístěnou nastálo. Její výhodou je její rychlá instalace a odinstalace, snadná skladovatelnost a údržba. Reklamní nápisy jsou odolné proti ztrátě i ve vysokých rychlostech.

Reklamní poutače a billboardy s vlastní nosnou konstrukcí

Pro podporu prodeje navrhujeme, vyrábíme a instalujeme pevné reklamní nosiče, různých tvarů, velikostí a konstrukcí.

Tento druh reklamy je určen do exteriéru i initeriéru s umístěním na fasády domů, ploty, zábradlí, sloupy, vchody obchodů a provozoven. nebo mohou být realizovány jako samostaně stojící na vlastní konstrukci.

Plachty, bannery, síťoviny jsou hojně využívány jako mobilní reklama při sportovních akcích pro svou jednoduchou instalaci, transport a odolnost proti poškození. Dále se využívá jako médium při instalacích na stěnách a štítech domů, oploceních, rámech a také pro světelné boxy. PVC síťovinové média jsou užity na místech s požadavkem na odolnost vůči povětrnostním podmínkám.